Door de jarenlange ervaring van onze drukkers en het vooraf goed mondeling doornemen van de positie’s en het vastleggen middels een digitale proefdruk wordt voorkomen, dat opdrukken onjuist worden gedrukt.

In Adobe Illustrator maken wij desgewenst een digitale proefdruk op ter ondertekening voor akkoord. Deze proefdruk is direct het leidraad voor onze drukkers. Door maten op onze pallets op te nemen voor de juiste hoogtes op borst en rug, wordt voorkomen, dat een opdruk niet op de juiste positie wordt gedrukt.

Het kan gebeuren dat het textiel zich niet leent voor een vooraf afgesproken positie. Wij kunnen dit pas constateren bij binnenkomst van het textiel.

In dit geval zullen wij altijd contact opnemen om dit door te spreken, voordat we beginnen met drukken.